Mount. Otta

客製化兒童玩具板 Montessori忙碌板

Business Details

唔洗再買一式一樣嘅玩具!自己揀配件組合成玩具板!

蒙特梭利玩具板由家長根據小朋友年齡選擇配件,適合0至3歲小朋友。透過一啲日常小物品,例如不同的鎖和鞋帶,幫助小朋友身心發展,提升他們的認知和運動能力,安全又益智地啟發小朋友認識身邊的環境。 我地有超過50件配件比家長挑選,自由發揮!快多眼亂或者懶嘅話,店主因應小朋友歲數幫你組合又得!


IG 上面除左有玩具板sample 睇下之外,仲會間唔中分享一下在加拿大主修心理學嘅時候所學到嘅小小兒童心理學知識比大家。


ig: https://instagram.com/mount.otta?igshid=1i6mcaa1fe3tv